Телевизия Армения

УЕБ портал за телевизия Армения. Най-вeрoятно тази телевизия не се нуждае повече от този сайт и за това тук ще се публикува информация свързана с телевизията.

Кой се крие в малкия екран на телевизията

В областта на телевизията погледната като цяла наука, ролята на образа, който виждаме има ключово значение за това, което се опитва да внуши дадената телевизия. По конкретно може да се спрем върху образа на журналиста и това, колко важна е неговата работа за качеството на предаванията.

Поднасянето на информация на зрителя изглежда лесна работа, но дали това е всичко, което трябва да направи един журналист. Истината е, че работата му е далеч по-различна от всичко, което виждаме пред малкия телевизионен екран, всъщност самото телевизионно предаване е крайния продукт, който е плод на множество усилия, време, средства, понякога пътувания, срещи и т.н.

За да бъде направен един снимков телевизионен материал, който зрителя гледа 10-15 минути, понякога се изисква време в порядъка на дни и седмици.

Начина, по който бива поднасяна информацията в телевизията е силно въздействащ, колкото и да не го осъзнаваме. Той може да пробуди усмивка, възхищение, да ни зарадва, но наред с това едно телевизионно предаване може да е далеч психологичната ни нагласа тежки кадри, силни моменти и най-вече начина по-който бива предоставяна новина или някаква информация може да ни направи по-добри, по-силни, по-мотивирани, но може и да ни отчае.
Продължете да четете Кой се крие в малкия екран на телевизията

Телевизионен образ и ролята на оператора в телевизията

Интерес будят множество въпроси в света на кино и телевизия. И въпреки напредналите технологии днес, за обикновения човек много от тях остават загадка, която си е и цяла една наука. С цел обогатяване познанията в областта на изграждане на образи в телевизията подготвихме и идната тема.

Като цяло образа в телевизионния екран е най-важната и характерна черта, която виждаме ежедневно. Той от своя страна е по подобие и наследник на радиото. И образа на телевизията има звук, слово и картина. За разлика от радиото, което се базира на образ създаден в резултат от въображение, чрез слуховия апарат, то картината в телевизията играе водещата роля.

Изображението на телевизионния екран се проявява като специфика и отличителен белег. Създаване на образ е творческа и техническа задача. По много неща, тя дори прилича на картина от художник. Или казано още по-нагледно както художника пресъздава творбата си на фона на платно и бои, така и операторът представя случващото се с помощта на техническото помагало – камерата. И в двата случая светлината има решаваща роля, но оператора има възможност и борави с много повече средства и въпреки това трябва да представи картината, образа по реален начин, който се вижда, докато художника може да импровизира и интерпретира.
Продължете да четете Телевизионен образ и ролята на оператора в телевизията