Телевизионен образ и ролята на оператора в телевизията

Интерес будят множество въпроси в света на кино и телевизия. И въпреки напредналите технологии днес, за обикновения човек много от тях остават загадка, която си е и цяла една наука. С цел обогатяване познанията в областта на изграждане на образи в телевизията подготвихме и идната тема.

Като цяло образа в телевизионния екран е най-важната и характерна черта, която виждаме ежедневно. Той от своя страна е по подобие и наследник на радиото. И образа на телевизията има звук, слово и картина. За разлика от радиото, което се базира на образ създаден в резултат от въображение, чрез слуховия апарат, то картината в телевизията играе водещата роля.

Изображението на телевизионния екран се проявява като специфика и отличителен белег. Създаване на образ е творческа и техническа задача. По много неща, тя дори прилича на картина от художник. Или казано още по-нагледно както художника пресъздава творбата си на фона на платно и бои, така и операторът представя случващото се с помощта на техническото помагало – камерата. И в двата случая светлината има решаваща роля, но оператора има възможност и борави с много повече средства и въпреки това трябва да представи картината, образа по реален начин, който се вижда, докато художника може да импровизира и интерпретира.

Пресъздаване на реални картини в телевизията е важен момент за области като журналистиката. За образи пресъздадени, чрез телевизията, но за сферата на изкуствата като кино и театър, образа може да е с творческа нагласа.

Създаването на образ в телевизията е сложна и комплексна работа, която е симбиоза между обективни дадености – на субективни възможности и технически средства. Това обяснява и защо професията „оператор” се изучава, както тази на актьора и режисьора.

Не малка роля в миналото за телевизията и хората работещи в нея значение е имала системата на средства за масова комуникация, само по формата на журналистика. Тогава и представите за дейността на телевизионния оператор са се базирали на знания и практиката.

С годините, развитието на телевизията, чрез нарастване възможностите на техниката, телевизията се превръща и в системата на изкуствата.